Vườn ươm doanh nghiệp trong trường đại học - ThS Lê Thị Thu Hương, trưởng ban ươm tạo tại Fiis

  • Vườn ươm doanh nghiệp trong trường đại học - ThS Lê Thị Thu Hương, trưởng ban ươm tạo tại Fiis
  • Phạm Văn Thư