Về chúng tôi

Ý tưởng và quan điểm của bạn sẽ ảnh hưởng đến cả một cộng đồng. Chúng tôi xây dựng Start-up.vn trang tin tức về khởi nghiệp, nơi các start-up - Mentor - Investor chia sẻ những kiến thức về khởi nghiệp, những câu chuyện và quan điểm sống tích cực, những thương vụ đầu tư thành công. Đội ngũ phát triển nội dung của Start-up.vn sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về chủ đề khởi nghiệp. Hãy cùng chúng tôi xây dựng những bộ não kể chuyện hay nhất thế giới.