Phạm Văn Thư's cover image
Phạm Văn Thư's avatar image
Phạm Văn Thư
  • 2 tháng Trước đây
  • Nam giới
  • Vietnam

  • Phạm Văn Thư (Sinh năm 1993) là một doanh nhân Việt Nam và là nhà đầu tư, nhà cố vấn hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp.
    Ông hiện là
    Chủ tịch hội đồng quản trị: Công ty cổ phần BDSG Holdings